Om wee.no

Om oss


Wee.no er en familieeid, landsdekkende nettforhandler som holder til i Tysvær kommune utenfor Haugesund. Selskapet selger mer enn 2000 forskjellige produkter innen kategoriene, industri, landbruk, bygg, anlegg, hus, hage, stålhaller, telt, og fritid. Wee.no har i dag ca 50 ansatte og en årlig omsetning på rundt 200 millioner kroner.

Startet med én lastebil
Historien om WeeGruppen strekker seg helt tilbake til 1958, da den 18 år gamle Rolf Wee skaffet seg sin første lastebil og etablerte selskapet Rolf Wee Transport. Entreprenørskapet til unge Rolf la grunnlaget for dagens omfattende forretningsdrift, og tre generasjoner senere har WeeGruppen vokst seg til en betydelig og samfunnsengasjert forretningsaktør på Haugalandet.

Rolfs sønner Rune og Åge ble tidlig delaktige i driften av selskapet, og var allerede i tenårene aktive støttespillere i bedriften. I dag er Rune Wee eier og daglig leder i Wee.no, mens Åge eier og driver en av Norges ledende bryggeleverandører, Wee Marine.

Fra transport til import
WeeGruppen har vært involvert i flere ulike forretningsområder siden starten for over 60 år siden. Fra tidlig 1960-tallet var transport hovednæringen, og med tiden kom også anleggsmaskintjenester inn i forretningsmodellen. Både maskiner og mannskap ble på 1990-tallet utleid til oppdrag i forbindelse med utbygging av oljebransjen på Karmøy, Kårstø, Mongstad og Kolsnes.

Tidlig på 2000-tallet startet Rune og Åge med import av anleggsmaskiner fra Nederland. Kort tid senere gikk brødrene over til utstyrsimport fra Kina, en forretning som ligger til grunn for de fleste selskapene i WeeGruppen i dag. Over tid har brødrene og WeeGruppen opparbeidet seg mye kompetanse innen import av utstyr og maskiner fra Asia, og har i dag avtaler med flere leverandører i regionen.

Samfunnsengasjement
Weefamilien har alltid vært samfunnsengasjert. Wee.no bidrar til kampen mot brystkreft igjennom Rosa Sløyfe-aksjonen, og oppretter årlig kampanjer der fortjenesten går til kreftsaken.

Åge Wee har på sin side engasjert seg i miljøkampen. Wee Marine-sjefen står blant annet bak Aware Smedasund i Haugesund, som er Norges største og lengstvarende ryddeaksjon under vann. Wee Marine var også delaktig i etableringen av «Foreningen Hummerhuset», en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av den norske hummerbestanden. Et viktig tiltak er å plassere ut kunstige rev og hummerhus på havbunnen, noe som bidrar til et bærekraftig marint miljø i forurensede havner.


1958 – Rolf Wee får lastebilløyve og starter Rolf Wee Transport, 18 år gammel.
1973 – Bedriften flytter fra Haugesund til Frakkagjerd i Tysvær
1994 – Rolf Wee Transport blir et aksjeselskap
1999 – Selskapet når for første gang 100 millioner kroner i omsetning og har totalt 130 ansatte
1999 – Sønnene Rune og Åge starter maskinimport, først minigravere og strømaggregater fra Nederland og senere Kina
2001 – Starter salg av utstyr på nett, som en av de første i Norge
2003 – Starter selskapet Wee Trading International og øker fokuset på import fra Asia
2003 - Solgte 12 mobilkraner til Stangeland Kran (Crane Norway AS). Dette skapte kapital for å øke tradingvirksomheten den gang.
2010 – Wee Trading International blir Wee Marine AS
2014 – WeeCar AS blir etablert for salg av elektriske scootere og hjelpemidler
2021 – WeeGruppen slår alle rekorder med omsetning på ca. 200 millioner kroner
2022 - Transport avdelingen med 11 lastebiler solgt til Crane Norway AS (Stangeland, samme som i 2003).
2022 - Wee Museum ble solgt til Bodø. Museumet ble solgt i sin helhet med alle kjøretøyene samlet.