Åpenhetsloven i Wee.no


Wee.no AS er en familieeid norsk virksomhet, anerkjent som en solid leverandør av anlegg, landbruksmaskiner og skogsutstyr til hele Norge gjennom vår nettbutikk.

Som en del av vårt engasjement for etisk forretningspraksis har vi utviklet en omfattende 'Code of Conduct'. Denne koden reflekterer våre verdier, vår misjon, og vårt engasjement for høye etiske standarder i all vår virksomhet.

Vi har en streng nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelse og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi er dedikert til å tilby trygge og inkluderende arbeidsforhold, og vi står fast mot alle former for diskriminering og trakassering. Vi samarbeider ikke med leverandører som benytter seg av barnearbeid eller tvangsarbeid, og vi respekterer organisasjonsfrihet og fagforeningsrettigheter. Videre er personvern og databeskyttelse en integrert del av vår virksomhet, og vi er forpliktet til å beskytte våre ansattes, kunders og samarbeidspartneres personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler.

Overholdelse av vår 'Code of Conduct' er ikke bare en forventning, men en forutsetning for alle våre samarbeidspartnere. Vi overvåker aktivt og håndhever disse etiske retningslinjene, og vi forventer fullt samarbeid fra alle parter i vår verdikjede.

Ved å drive virksomheten på denne måten, er vi overbevist om at vi bidrar til en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for alle involverte.

Wee.no - vi står for etikk, integritet og rettferdighet i all vår virksomhet.

Fabrikkbesøk i Yulin, Guangxi

Fabrikkbesøk i Yulin, Guangxi.

Kort om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» og trer i kraft 1. juli 2022.

Lovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme ansvarlig næringsliv i alle sektorer. Retningslinjene retter forventninger til virksomheter på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger), og videre at man skal iverksette tiltak for å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon/smøring.