Med denne horisontalfresen blir det enkelt for deg å drive med jordfornying uten pløying. Et godt dokumentert redskap til fornying av eng – rett i stubben etter brakking, men også til harving etter pløying. Maskinen lager et utmerket såbed for gressarter og graver ikke opp mye stein. Med teknikken til horisontalfresen blir lite stein dratt til overflaten, men flyttes heller i det samme jordlaget som den ligger i. Arbeidsdybde ned til 15cm er i fleste tilfeller nok der en arbeider rett i stuen etter brakking, maks dybde 23cm. Vi kan spesielt anbefale denne horisontalfresen til bruk etter brakking med for eksempel glyfosat eller der en har høstpløyd jorda. På denne måten nedbrytes gammelt rotsystem.

Andre kunder kjøpte også disse


Finn fraktkostnader