Termostatstyrt, stopper på ønsket temperatur. Apparatet har en oljebrenner med en elektrisk drivstoffpumpe som sørger for at forbrenningsgassen sirkulerer i keramiske rørledninger, og varmen avgis som infrarød stråling. Den tredelte forbrenningsprosessen sørger for en fullstendig og ren forbrenning. Dermed trenger ikke varmeren et separat avgassrør, og all varmen utnyttes til det fulle. Det er tilstrekkelig med normal ventilasjon.

Vanligvis oppstår det sot og lukt fra brenselet som havner i forbrenningskammeret etter at apparatet slås av. Laboratorietester viser at tilførselen av brensel i byggvarmeren stenges meget raskt, noe som minimerer forekomsten av sot og lukt.
En forbrenningscelle av metall inni forbrenningskammeret forbrenner restgassene og sikrer en effektiv og jevn forbrenning. Forbrenningskammeret er rørformet med en diameter på 75, 100 eller 165mm, noe som effektiviserer forbrenningen og minimerer mengden uforbent gass. Også innsugsrøret, som sørger for at brenneren får frisk luft, effektiviserer forbrenningen.

Byggvarmeren er en meget sikker varmer - den har 12 sikkerhetssystemer:

1) Sikkerhetssystem for tenningen.
2) Sikkerhetsanordning for flammen.
3) Indikator som slår av apparatet dersom det velter.
4) Overopphetingsvern.
5) Sikkerhetssystem som registreter strømbrudd.
6) Sikring.
7) Beskyttelse for brenneren.
8) Detekto for brenselnivå.
9) Feildetektor for temperaturgiver.
10) Sikkerhetsanordning for motorens startfunksjon.
11) Apparatlås.
12) Programmerbar av-funksjon (kan programmeres av brukeren).

Byggvarmeren slipper ikke ut ubehagelig eller synlig røyk, alt forbrennes i katalysator. Still inn ønsket tempratur i rommet, og termostatet sørger for jevn og god varme. TKH-130 byggvarmeren går på blant annet Neste MY biodiesel som fremstilles av matrester, samt på vanlig diesel og fyringsolje. Dieselvarmeren er meget rimelig i drift. På full effekt bruker byggvarmeren bare en drøy liter brensel per time.
Denne infrarøde byggvarmeren har ingen vifte. IR-strålingen som apparatet genererer, varmer opp flater, ikke luft. Den infrarøde varmen fordeles jevnt i alle retninger og er behagelig selv når man befinner seg i nærheten av apparatet. Den infrarøde varmen som TKH-130  genererer, fordeles jevnere enn varmen fra en vifte, også i større lokaler.

TKH-130 byggvarmeren har 12 ulike sikkerhetssystemer og er dermed meget sikker. Varmen som apparatet utstråler, er ikke brennhet, og selve apparatet blir heller ikke glovarmt. Apparatet er også meget enkelt å sette i drift, ettersom det ikke må fastmonteres. Byggvarmeren er utstyrt med hjul som gjør den enkel å flytte på. TKH-130  er meget stillegående – støynivået er bare på 48 dB. Det er et bra alternativ for en effektiv og behagelig oppvarming. Byggvarmeren kan for eksempel brukes i/på industrihaller, verksteder, maskinrom, garasjer, haller, lakkeringsverksteder, pauserom, servicebiler, messer og arrangementer, telt og byggeplasser.

TKH-130 byggvarmeren leveres med ett års fabrikkgaranti. 


Alternativ modell (uten WiFi) her:

For mer informasjon kontakt Geir Leknes

Andre kunder kjøpte også disse


Finn fraktkostnader