Wee Transport

Lik oss på facebook!

https://www.facebook.com/rolfweetransport/

 

Kontakt

Asbjørn Høgberg
Mob:98218201
Epost: transport@wee.no

 

Regnskap
Kjerstil Wachholz
Epost: kjersti@wee.no

Daglig Leder
Roger Wee
Epost: roger@wee.no

 

 

Rolf Wee Transport har 11 biler i daglig drift:
7 med kran fra 14 til 85 tonnmeter
4 semitrailere

Vi ordner alt fra pallegods til spesialoppdrag, landet rundt!
Hovedtyngden er lokal kranbiltrafikk i Haugesund, men vi er også daglig i Stavanger og Bergen.

 

kranbil 40 tonnmeter scania R580

 

 

 

scania R620 trekkvogn semi